TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO

technik transportu drogowego

Technik transportu drogowego 311927

Prezentacja zawodu na YouTube:

https://youtu.be/3IMT3bHTJl0

Kwalifikacje

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego – koniec klasy IV

TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego – koniec I semestru klasy V

technik transportu drogowego

Transport drogowy stanowi obecnie dominującą gałąź transportu lądowego w obszarze przewozów krajowych jak i międzynarodowych. Różnorodność środków transportu samochodowego pozwala na realizację niemal wszystkich zadań związanych z przewozem osób i ładunków.

Rozwój ogólnoświatowy powoduje znaczny wzrost popytu na usługi transportu samochodowego. Wymienione czynniki wymuszają ciągłą konieczność kształcenia osób posiadających odpowiednie kompetencje w zakresie planowania, organizowania oraz wykonywania transportu drogowego osób i ładunków.

Technik transportu drogowego zajmuje się planowaniem i organizowaniem przewozu drogowego podróżnych oraz transportu ładunków. Wykonuje prace związane z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzi dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków. Technik transportu drogowego posiada również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych. Po zdaniu egzaminów państwowych może uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B, C oraz C+E.

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik transportu drogowego potrafi m.in.:

–        przestrzegać przepisów prawa w zakresie realizacji usług transportowych,

–        dobierać środki transportu drogowego do wykonywanych usług transportowych,

–        prowadzić pojazdy samochodowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami o transporcie drogowym w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz C+E,

–        posługiwać się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną środków transportu drogowego,

–        wykonywać czynności kontrolno-obsługowe pojazdów i zespołu pojazdów,

–        wykonywać czynności związane z konserwacją i naprawą środków transportu drogowego,

–        oceniać stan techniczny oraz jakość wykonanej naprawy środków transportu drogowego,

–        organizować przewóz drogowy zwierząt i rzeczy,

–        organizować transport drogowy osób,

–        stosować zasady normalizacji,

–        udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Potencjalnymi miejscami zatrudnienia absolwenta w zawodzie technik transportu drogowego są serwisy samochodowe, zakłady przeprowadzające naprawy podzespołów i zespołów jak i całych pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwa organizujące spedycję samochodową, firmy organizujące przewóz pasażerów, hurtownie i sklepy zajmujące się dystrybucja części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych stosowanych w środkach transportu drogowego. Absolwenci, którzy uzyskają uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C oraz C+E mogą być zatrudnieni przez przewoźników samochodowych jako kierowcy. Istnieje również możliwość samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!
Patron ZSME
Lista Pracodawców
Partnerzy ZSME | Lista Pracodawców

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych | 41-9O2 Bytom | pl. Jana III Sobieskiego 1
Dyrektor: dr Ireneusz Szpara
Wicedyrektor: mgr Grabowska Katarzyna
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Aldona Hanke
Zastępca kierownika szkolenia praktycznego: mgr Arkadiusz Krawczyk
32 281 97 63
zsme@zsmebytom.pl

Social Media

Skip to content