DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Od 01.01.2017 r. zostały wprowadzone nowe zasady opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Wpłacamy na konto :

57 1560 1049 2307 8747 8000 0001

Kwotę 9zł

Odbiorca:
Gmina Bytom
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych
Parkowa 2
41-902 Bytom

Nadawca:

Wpisujemy imię i nazwisko/klasa

Potwierdzenie drukujemy i dołączamy do podania.

Podanie w spr. duplikatu legitymacji szkolnej

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!
Patron ZSME
Lista Pracodawców
Partnerzy ZSME | Lista Pracodawców

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych | 41-9O2 Bytom | pl. Jana III Sobieskiego 1
Dyrektor: dr Ireneusz Szpara
Wicedyrektor: mgr Grabowska Katarzyna
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Aldona Hanke
Zastępca kierownika szkolenia praktycznego: mgr Arkadiusz Krawczyk
32 281 97 63
zsme@zsmebytom.pl

Social Media

Skip to content