RODO ZSME w Bytomiu

Administratorem danych osobowych jest
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych z siedzibą w Bytomiu
plac Jana III Sobieskiego 1, 41-902 Bytom
e-mail: zsme@zsmebytom.pl

Dane kontaktowe inspektora:
Inspektor IOD Urząd Miejski w Bytomiu
ul. Smolenia 35
e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

Klauzula informacyjna rodzice uczniowie ZSME

Klauzula informacyjna Rada Rodziców ZSME

Klauzula informacyjna_dziennik elektroniczny

Klauzula informacyjna_nauczyciele

Klauzula informacyjna_pracownicy

Klauzula informacyjna_rekrutacja_nauczyciele

Klauzula informacyjna_rekrutacja_pozostali pracownicy

Klauzula informacyjna_rekrutacja_pracownicy samorządowi

Klauzula informacyjna_Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Klauzula informacyjna_COVID-19

Klauzula informacyjna_zdalne nauczanie

Klauzula informacyjna_pracownicy – PPK

Klauzula informacyjna_monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna_zgoda na wizerunek pracownika

Klauzula-informacyjna_Facebook

Klauzula-informacyjna_strona-internetowa

Klauzula-informacyjna_YouTube

Klauzula-informacyjna_Umowa-cywilnoprawna

Klauzula-informacyjna_Zamowienia-publiczne

Klauzula informacyjna_prace społecznie użyteczne

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!
Patron ZSME
Lista Pracodawców
Partnerzy ZSME | Lista Pracodawców

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych | 41-9O2 Bytom | pl. Jana III Sobieskiego 1
Dyrektor: dr Ireneusz Szpara
Wicedyrektor: mgr Grabowska Katarzyna
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Aldona Hanke
Zastępca kierownika szkolenia praktycznego: mgr Arkadiusz Krawczyk
32 281 97 63
zsme@zsmebytom.pl

Social Media

Skip to content