DUPLIKAT ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

Od 01.01.2017 r.  zostały wprowadzone nowe zasady opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

Wymaganą opłatę wpłacamy na konto:

57 1560 1049 2307 8747 8000 0001

kwota to:  26 zł

Jako odbiorcę wpisujemy:

Gmina Bytom
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych
Parkowa 2
41-902  Bytom

W tytule płatności wpisujemy:

imię i nazwisko
rok ukończenia szkoły

Potwierdzenie drukujemy i dołączamy do padania.

wzór podania o duplikat świadectwa

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!
Patron ZSME
Lista Pracodawców
Partnerzy ZSME | Lista Pracodawców

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych | 41-9O2 Bytom | pl. Jana III Sobieskiego 1
Dyrektor: dr Ireneusz Szpara
Wicedyrektor: mgr Grabowska Katarzyna
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Aldona Hanke
Zastępca kierownika szkolenia praktycznego: mgr Arkadiusz Krawczyk
32 281 97 63
zsme@zsmebytom.pl

Social Media

Skip to content