PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

   Zagadnieniami związanymi z praktyczną nauka zawodu w ZSME zajmuje się Kierownik Szkolenia Praktycznego – mgr inż. Aldona Hanke, sala 404, II piętro.

Praktyczna nauka zawodu obejmuje następujące zajęcia:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – zajęcia praktyczne, które odbywają się 1 raz w tygodniu, w klasach 1-3. Zajęcie te mogą się odbywać w:

  • BOE (warsztaty szklone), Bytom, ul. Żeromskiego 42
  • w zakładach pracy
  • w zakładach rzemieślniczych – młodociany pracownik

Uczeń, który chce uczęszczać na zajęcia praktyczne w zakładach pracy (indywidualne) musi złożyć wniosek , który jest dostępny w sekretariacie lub na stronie www.

 TECHNIKUM NR 3

  • zajęcia praktyczne, które odbywają się 1 raz w tygodniu zgodnie z przewidzianym rozkładem zajęć
  • pracownie zawodowe, które odbywają się zgodnie z przewidzianym rozkładem zajęć
  • praktyki zawodowe, które odbywają się w klasie 3 i 4 (4 tygodnie zajęć tylko w zakładzie pracy)

Więcej informacji: mgr inż. Aldona Hanke, sala 404, II piętro lub w sekretariacie szkoły.

wzór podania

Umiejętności wymagane na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

Technik mechanik 311504

Technik pojazdów samochodowych 311513

Mechanik pojazdów samochodowych 723103

Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

Górnik eksploatacji podziemnej 811101

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!
Patron ZSME
Lista Pracodawców
Partnerzy ZSME | Lista Pracodawców

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych | 41-9O2 Bytom | pl. Jana III Sobieskiego 1
Dyrektor: dr Ireneusz Szpara
Wicedyrektor: mgr Grabowska Katarzyna
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Aldona Hanke
Zastępca kierownika szkolenia praktycznego: mgr Arkadiusz Krawczyk
32 281 97 63
zsme@zsmebytom.pl

Social Media

Skip to content