Praktyczna nauka zawodu

Zagadnieniami związanymi z praktyczną nauka zawodu w ZSME zajmuje się Kierownik Szkolenia Praktycznego – mgr inż. Aldona Hanke, sala 404, II piętro.

Praktyczna nauka zawodu obejmuje następujące zajęcia:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – zajęcia praktyczne, które odbywają się 1 raz w tygodniu, w klasach 1-3. Zajęcie te mogą się odbywać w:

  • BOE (warsztaty szklone), Bytom, ul. Żeromskiego 42. Uczeń zdaje egzamin zawodowy w szkole (OKE).
  • w zakładach pracy wskazanych przez ucznia lub zaproponowanych przez szkołę, praktyka jest bezpłatna. Uczeń zdaje egzamin zawodowy w szkole (OKE). Należy wypełnić wniosek.
  • w zakładach rzemieślniczych (młodociany pracownik) – uczeń wraz z rodzicami podpisuje umowę z Cechem Rzemiosł Różnych. Uczeń otrzymuje wynagrodzenie za prace i zdaję egzamin rzemieślniczy (nie OKE). Należy wypełnić wniosek.

TECHNIKUM NR 3

  • zajęcia praktyczne, które odbywają się 1 raz w tygodniu zgodnie z przewidzianym rozkładem zajęć
  • pracownie zawodowe, które odbywają się  zgodnie z przewidzianym rozkładem zajęć
  • praktyki zawodowe, które odbywają się w klasie 3 i 4 (4 tygodnie zajęć tylko w zakładzie pracy)

Więcej informacji: mgr inż. Aldona Hanke, sala 404, II piętro lub w sekretariacie szkoły.

wzór podania

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!
Patron ZSME
Lista Pracodawców
Partnerzy ZSME | Lista Pracodawców

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych | 41-9O2 Bytom | pl. Jana III Sobieskiego 1
Dyrektor: dr Ireneusz Szpara
Wicedyrektor: mgr Grabowska Katarzyna
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Aldona Hanke
Zastępca kierownika szkolenia praktycznego: mgr Arkadiusz Krawczyk
32 281 97 63
zsme@zsmebytom.pl

Social Media

Skip to content