Współpraca ZSME z Politechniką Śląską

ZSME w Bytomiu zostało objęte patronatem przez Politechnikę Śląską –
Wydział Mechaniczny Technologiczny.

   Nasi uczniowie mogą korzystać z wyposażenia i kadry naukowej Politechniki Śląskiej (oczywiście w sposób wcześniej zorganizowany).

   W ZSME odbędą się wizyty i wykłady zaproszonych profesorów Politechniki; zorganizujemy już w tym semestrze wizyty naszych klas w laboratoriach i pracowniach Wydziału Mechanicznego-Technologicznego.

   Zainteresowanym studiami na Politechnice Śląskiej sugeruję przyjrzenie się propozycji kierunków zamawianych (stypendia dla studentów od pierwszego roku); zwracam także uwagę naszym aktualnym i przyszłym maturzystom na doskonałą pozycję zawodową studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej – otrzymują propozycje świetnie płatnej pracy w Polsce, Europie i świecie.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!
Patron ZSME
Lista Pracodawców
Partnerzy ZSME | Lista Pracodawców

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych | 41-9O2 Bytom | pl. Jana III Sobieskiego 1
Dyrektor: dr Ireneusz Szpara
Wicedyrektor: mgr Grabowska Katarzyna
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Aldona Hanke
Zastępca kierownika szkolenia praktycznego: mgr Arkadiusz Krawczyk
32 281 97 63
zsme@zsmebytom.pl

Social Media