Kierunki kształcenia w mechaniku/samochodówce 

Technikum nr 3

Bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B!

Bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B, C i C+E!

Technik mechanik to jeden z najbardziej poszukiwanych i najlepiej płatnych zawodów
– to np. praca przy programowaniu urządzeń CNC:

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3

Bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B!

Bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B!

Bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B! oraz kwalifikacja wstępna do kategorii C!

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!
Patron ZSME
Lista Pracodawców
Partnerzy ZSME | Lista Pracodawców

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych | 41-9O2 Bytom | pl. Jana III Sobieskiego 1
Dyrektor: dr Ireneusz Szpara
Wicedyrektor: mgr Grabowska Katarzyna
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Aldona Hanke
Zastępca kierownika szkolenia praktycznego: mgr Arkadiusz Krawczyk
32 281 97 63
zsme@zsmebytom.pl

Social Media