GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor szkoły: dr Ireneusz Szpara

Wicedyrektor szkoły: mgr Katarzyna Grabowska

Kierownik: mgr inż. Aldona Hanke

Zastępca kierownika: mgr Arkadiusz Krawczyk

 

Nauczyciele ZSME:

mgr Bazan Grzegorz                        historia / wiedza o społeczeństwie

mgr Ciepłak Anna                            język angielski

mgr Dziąsko Zenon                         wychowanie fizyczne

mgr Giertyczka Katarzyna               język niemiecki

mgr inż. Hanke Aldona                    przedmioty zawodowe

mgr Heidenreich Krystian               wychowanie fizyczne

mgr inż. Hetmańczyk Tomasz         przedmioty zawodowe

mgr Dominik Gałkiewicz                  religia, historia

mgr Jendryka Mirosława                 język polski

mgr Kawka Aniela                           matematyka

mgr Krawczyk Arkadiusz                matematyka / użytkowanie komputer

mgr Łuczyńska Lidia                      biologia /  chemia

mgr Marzec Anna                           pedagog

mgr Mateja Rafał                            przedmioty zawodowe

Milewski Mieczysław                      nauka jazdy

mgr inż. Nowak Jerzy                    przedmioty zawodowe

mgr inż. Rubin Zygmunt                przedmioty zawodowe

mgr Smok Ewa                              język angielski

mgr Smyła Mirosław                      wychowanie fizyczne

mgr inż. Susek Barbara                 przedmioty zawodowe

dr Szpara Ireneusz                         język polski, informatyka

inż Śnietka   Sebastian                   przedmioty zawodowe

mgr Tumiłowicz-Dylong Beata        j.angielski

mgr  Wąż Agnieszka                       matematyka

mgr Wiśniewska Ewa                     bibliotekarz/wiedza o kulturze/podstawy przedsiębiorczości

mgr inż. Patryk Wiśniowski            przedmioty zawodowe

mgr Wołczyk Andrzej                     nauka jazdy

mgr Zaczyk Marcin                        wychowanie fizyczne

inż. Stanisław Chaj                         przedmioty zawodowe

mgr Cieślińska Małgorzata             j. polski

mgr Barbara Fajer                          bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr inż. Mirosław Habraszka         przedmioty zawodowe

mgr Marzena Jagoda                     j. polski

mgr Bogdan Kotowski                   muzyka

mgr Cecylia Kuś                            biblioteka

mgr Małgorzata Michalik               geografia

mgr Aleksandra Opara                  przedmioty zawodowe

mgr inż. Andrzej Pilchowski          przedmioty zawodowe

mgr Joana Sitek                            geografia

mgr Jarosław Treter                      historia

mgr Wojciech Słota                       religia

mgr inż. Grażyna Tomkowicz        informatyka

mgr Małgorzata Ziomber               przedmioty zawodowe

 
ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!
Patron ZSME
Lista Pracodawców
Partnerzy ZSME | Lista Pracodawców

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych | 41-902 Bytom | pl. Jana III Sobieskiego 1
Dyrektor: dr Ireneusz Szpara
Wicedyrektor: mgr Grabowska Katarzyna
Kierownik: mgr inż. Aldona Hanke
Zastępca kierownika: mgr Arkadiusz Krawczyk
32 281 97 63
32 281 34 40
32 281 64 25 (fax)
zsme@zsmebytom.pl

Social Media

Skip to content