Plan lekcji
Oddziały
1TS1 1TS2 1TT 2TS1 2TS2 2TT 3TS 3T 3TT 4TS1 4TS2 4TT 5TS 5T 1S 1A 1K 1E 1C 2A 2C 2K 3C
Nauczyciele
I.Szpara (IS) K.Grabowska (KG) A.Hanke (AH)
A.Krawczyk (KA) G.Bazan (GB) K.Bąk (KK)
P.Brudniak (PR) A.Ciepłak (AC) D.Gałkiewicz (GD)
K.Giertyczka (GK) M.Habraszka (HM) K.Heidenreich (KH)
T.Hetmańczyk (TH) M.Jagoda (JG) M.Jendryka (MJ)
B.Kotowski (BK) A.Kulik-Ciołka (AU) L.Łuczyńska (LŁ)
R.Mateja (RM) A.Marzec (AM) M.Michalik (Mi)
A.Mroziński (AR) J.Nowak (JN) A.Opara (AO)
A.Pilchowski (AP) Z.Rubin (ZR) J.Sitek (JO)
E.Smok (ES) W.Słota (WS) S.Śnietka (SŚ)
J.Treter (JT) B.Tumiłowicz Dylong (BT) B.Wardulińska (BW)
A.Wąż (WA) E.Wiśniewska (EW) P.Wiśniowski (WP)
A.Wołczyk (AW) M.Zaczyk (MZ) R.Żaak (RŻ)
Sale
sg1 Heidenreich Krystian sg2 Zaczyk Marcin sg3 Siłownia
sg4 Tenis stołowy, bilard. 102 Mateja Rafał 102a Mateja Rafał
103 Śnietka Sebastian 106 Rezerwa 211 Rubin Zygmunt
212 Nowak Jerzy 214 Wołczyk Andrzej 220 Rezerwa
303 Mirosław Habraszka 304 Krawczyk Arkadiusz 305 Grabowska Katarzyna
308 Bazan Grzegorz 309 Wąż Agnieszka 310 Małgorzata Michalik
313 Jendryka Mirosława 319 Tumiłowicz-Dylong Beata 403 Żaak Ryszard
404 Hanke Aldona 405 Wiśniowski Patryk 406 Czytelnia
407 Wiśniewska Ewa 411 Sala tradycji 413 Ciepłak Anna
417 Smok Ewa 418 Łuczyńska Lidia 421 Opara Agnieszka
422 Giertyczka Katarzyna 424 Sala audytoryjna 425 Gałkiewicz Dominik
426 Wardulińska Beata 501 Strzelnica sportowa 501a Strzelnica sportowa
501b Strzelnica sportowa 521 Sala kinowa 524 Wiśniowski Patryk
534 Zaplecze serwisowe CKP1 Hetmańczyk Tomasz CKP2 Pilchowski Andrzej
CKP3 Pracownia 3 w Centrum Kształcenia Praktycznego CKP4 Pracownia 4 w Centrum Kształcenia Praktycznego