Rada Rodziców

Spotkania Rady Rodziców ZSME odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ZSME pół godziny przed zebraniem z rodzicami w gabinecie dyrektora.

Kalendarz roku szkolnego ZSME

Zapraszamy!

Rada Rodziców to wszyscy rodzice naszych uczniów. Bardzo nam zależy na Państwa opiniach i udziale w życiu szkoły.

Bardzo prosimy o przekazywanie wszelkich uwag, wniosków, sugestii odnośnie funkcjonowania naszej szkoły. Najprościej przedyskutować  je w czasie spotkań rodziców z wychowawcą klasy, który przekaże uwagi na konferencjach Rady Pedagogicznej. o wszelkie spostrzeżenia prosimy także w czasie spotkań wszystkich rodziców z kadrą zarządzającą szkołą.

Oczywiście dyrektor szkoły – Ireneusz Szpara – serdecznie zaprasza także do kontaktów z nim bezpośrednio: sekretariat szkoły, na parterze.

Państwa uwagi pozwolą nam lepiej pracować i efektywniej uczyć Państwa dzieci.

Zapraszamy!

Regulamin Rady Rodziców ZSME Bytom

Plan pracy Rady Rodziców

Preliminarz i rozliczenia składek rodziców – zapraszamy do wglądu w gabinecie dyrektora szkoły.

 
ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!
Patron ZSME
Lista Pracodawców
Partnerzy ZSME | Lista Pracodawców

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych | 41-9O2 Bytom | pl. Jana III Sobieskiego 1
Dyrektor: dr Ireneusz Szpara
Wicedyrektor: mgr Grabowska Katarzyna
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Aldona Hanke
Zastępca kierownika szkolenia praktycznego: mgr Arkadiusz Krawczyk
32 281 97 63
zsme@zsmebytom.pl

Social Media

Skip to content