TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ScreenHunter 16ScreenHunter 17

Technik pojazdów samochodowych 311513

Prezentacja zawodu na YouTube:

https://youtu.be/RNdOTeYibRQ

Kwalifikacje

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych– po klasie 4

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych– po II sem. klasy 5

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców w zakresie obsługi, naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, w których wykorzystuje się wiele elektrycznych i elektronicznych układów.

Technik pojazdów samochodowych zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw, przeprowadza diagnostykę samochodową, wykonuje przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów. Do zadań absolwenta technikum będzie również należeć doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych.

technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych wykonuje m.in. następujące zadania zawodowe:

·        organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

·        ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;

·        przeprowadzanie diagnostyki i naprawianie silników, zespołów i układów mechanicznych oraz układów elektrycznych i elektronicznych w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych;

·        wykonywanie prac demontażowo-montażowych silników, zespołów i układów pojazdów samochodowych;

·        wykonywanie napraw pojazdów samochodowych, w tym silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia itp.;

·        kontrolowanie jakości wykonanych prac poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń i oprogramowania diagnostycznego;

·        prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;

·        wykonywanie rozliczeń kosztów obsługi i napraw pojazdów samochodowych;

·        wykonywanie przeglądów pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów;

·        zapewnianie doradztwa technicznego w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych;

·        prowadzenie likwidacji pojazdów samochodowych zgodnie z przepisami ochrony środowiska;

·        organizowanie i prowadzenie sprzedaży pojazdów samochodowych, części oraz artykułów motoryzacyjnych;

·        posługiwanie się dokumentacją techniczną;

·        stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;

·        przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podjęcie pracy między innymi w:

·        stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,

·        zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,

·        w salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,

·        firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,

·        przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacją

·        w firmach zajmujących się dystrybucją części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,

·        w firmach ubezpieczeniowych prowadzących ubezpieczenia komunikacyjne i likwidację szkód,

·        w przedsiębiorstwach transportu samochodowego,

·        w przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,

·        w stacjach kontroli pojazdów (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień).

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!
Patron ZSME
Lista Pracodawców
Partnerzy ZSME | Lista Pracodawców

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych | 41-9O2 Bytom | pl. Jana III Sobieskiego 1
Dyrektor: dr Ireneusz Szpara
Wicedyrektor: mgr Grabowska Katarzyna
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Aldona Hanke
Zastępca kierownika szkolenia praktycznego: mgr Arkadiusz Krawczyk
32 281 97 63
zsme@zsmebytom.pl

Social Media

Skip to content