Olimpiada Języka Angielskiego w mechaniku/samochodówce

20 października w naszej szkole miał miejsce I stopień -etap szkolny Olimpiady Języka Angielskiego. Test składał się ze 125 bardzo wymagających pytań, obejmujących nie tylko gramatykę i słownictwo, ale także elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych, w tym szeroko pojmowaną kulturę, tj. literaturę, historię, sztukę i sport. Na rozwiązanie testu przeznaczono 90 minut. Do etapu szkolnego przystąpiło 7 uczniów ZSME, zarówno z technikum, jak i szkoły branżowej. Najlepszy okazał się Mateusz Kogut z klasy 4TS2. Serdecznie gratulujemy!