MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ScreenHunter 11ScreenHunter 12

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  723103

Prezentacja zawodu na YouTube:

https://youtu.be/vy00364wG18

Kwalifikacja

MOT. 05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych. Praca mechanika pojazdów samochodowych może być wykonywana w warsztatach obsługowo-naprawczych, halach produkcyjnych, garażach, innych przystosowanych pomieszczeniach do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych wyposażonych, np. w kanał naprawczy oraz na wolnym powietrzu. Mechanik pojazdów samochodowych jest zawodem o charakterze usługowym.

mechanik pojazdów samochodowych
Do głównych zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych można zaliczyć m.in.:

·         organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

·         przyjmowanie pojazdów samochodowych do obsługi i naprawy,

·         ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,

·         wyszukiwanie usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu,

·         demontaż i montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz ich weryfikacja,

·         wykonywanie napraw układów, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

·         dobór oraz zastosowanie odpowiednich części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych,

·         przeprowadzanie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po naprawie,

·         przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych,

·         prowadzenie dokumentacji wykonanych napraw,

·         posługiwanie się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych,

 

Zatrudnienie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oferują:

·         prywatne firmy świadczące usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów,

·         przedsiębiorstwa produkcyjne (np. fabryki samochodów),

·         instytucje publiczne (np. miejskie zakłady komunikacji).

 

Miejscem zatrudnienia mogą być także:

·         warsztaty obsługowo-naprawcze specjalizujące się w diagnostyce, obsłudze i naprawach pojazdów samochodowych, stacje serwisowe, autoryzowane stacje obsługi pojazdów,

·         firmy świadczące usługi przewozowe (diagnostyka, obsługa i naprawa własnego taboru),

·         przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej,

·         firmy zajmujące się obrotem samochodowymi częściami zamiennymi,

·         przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!
Patron ZSME
Lista Pracodawców
Partnerzy ZSME | Lista Pracodawców

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych | 41-9O2 Bytom | pl. Jana III Sobieskiego 1
Dyrektor: dr Ireneusz Szpara
Wicedyrektor: mgr Grabowska Katarzyna
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Aldona Hanke
Zastępca kierownika szkolenia praktycznego: mgr Arkadiusz Krawczyk
32 281 97 63
zsme@zsmebytom.pl

Social Media

Skip to content