29.05 odbył się organizowany przez panów Grzegorz Bazana i Patryka Wiśniowskiego, szkolny konkurs wiedzy o bitwie pod Monte Cassino. Konkurs poprzedzony był wprowadzeniem w tło historyczne czasów II wojny światowej, a zwłaszcza losów polskiego żołnierza. Zwycięzcą konkursu był Marcin Juraś z klasy 3T

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych | 41-9O2 Bytom | pl. Jana III Sobieskiego 1
Dyrektor: dr Ireneusz Szpara
Wicedyrektor: mgr Grabowska Katarzyna
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Aldona Hanke
Zastępca kierownika szkolenia praktycznego: mgr Arkadiusz Krawczyk
32 281 97 63
zsme@zsmebytom.pl

Social Media