Wybory do Samorządu Uczniowskiego w mechaniku/samochodówce

W czwartek 28.09 na 3 i 4 godzinie lekcyjnej w sali nr 211 odbędą się wybory do samorządu uczniowskiego.

Lista kandydatów:
1. Nicole Kabat Kubica
2. Marcin Juraś 3 T
3. Fabian Mateja
4. Mateusz Iwaniuk 1 E
5. Wiktor Kotowicz 3 TT