Wybory do Samorządu Uczniowskiego w mechaniku/samochodówce – wyniki

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego ZSME Bytom
Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został uczeń klasy 2 TT Fabian Mateja, którego poparło ponad 55 % głosujących uczniów.
Zastępcą Przewodniczącego został uczeń klasy 3 TT Wiktor Kotowicz z wynikiem 19,7 %.
Sekretarzem Samorządu został uczeń klasy 3 T Marcin Juraś z wynikiem 13.1 % .
Gratulacje dla nowego Samorządu, a zwłaszcza dla Fabiana, który zmobilizował większość naszej szkolnej społeczności do oddania na siebie głosu. To daje nadzieję na większą aktywizację naszej młodzieży i efektywną pracę.
Podziękowania dla Pana Zygmunta Rubina i uczniów klasy 4 ts 2 za pomoc w organizacji dzisiejszego ” święta demokracji ” w Naszej Szkole.
G. Bazan