PPP Szkoła dla rodziców

Serdecznie zapraszamy Rodziców na najbliższe spotkanie “Szkoły dla Rodziców”, które odbędzie się 11 października 2023 o godzinie 16.00 na platformie Microsoft Teams.

Temat spotkania:

„ Moje dziecko doświadcza przemocy –

rozpoznawanie objawów przemocy u dzieci i młodzieży. Skuteczne metody interweniowania. ”

Spotkanie poprowadzą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu Agata Susek-Kaczyńska, Anna Niepsuj.

Link do spotkania jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce aktualności), facebooku poradnianym oraz poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjk1ODY4MDQtOTJjNy00MmM3LTkzYjAtMzJlMzMzZTEwMzI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Udział w spotkaniu „Szkoły dla Rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenie.


Wojciech Żywczok – dyrektor

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

41-902 Bytom, plac Klasztorny 2

tel. 32 2817413, 32 2819405/06