Zostań uczniem mechanika/samochodówki!

Drodzy ósmoklasiści!!

przypominamy, że do 19 czerwca macie czas na podjęcie decyzji, co do wyboru szkoły!

My z naszej strony serdecznie do Nas zapraszamy!
 
Jeśli chcesz zostać uczniem Naszej szkoły wejdź na stronę
zgłoś Swoją kandydaturę zaczynając od nr PESEL – TO WAŻNE!
po wpisaniu wszystkich swoich danych i danych rodziców/opiekunów prawnych przechodzisz do następnego etapu-czyli wyboru szkoły.
Szukasz…
 
Technikum nr 3:
zawody:
-technik pojazdów samochodowych
-technik transportu drogowego
 
Branżowa Szkoła 1 stopnia nr 3 im. G. Narutowicza:
zawody:
-mechanik pojazdów samochodowych
-elektromechanik pojazdów samochodowych
-kierowca mechanik
 
WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!
 
CZEKAMY NA CIEBIE!