Drodzy maturzyści! Tym, którzy zdali egzamin maturalny gratulujemy!

Kto ma poprawkę w sierpniu, składa w szkole deklaracje do tego egzaminu – do 16 lipca. Druk jest dostępny w sekretariacie szkoły -zapraszamy!

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych | 41-9O2 Bytom | pl. Jana III Sobieskiego 1
Dyrektor: dr Ireneusz Szpara
Wicedyrektor: mgr Grabowska Katarzyna
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Aldona Hanke
Zastępca kierownika szkolenia praktycznego: mgr Arkadiusz Krawczyk
32 281 97 63
zsme@zsmebytom.pl

Social Media