Wojciech Korfanty

Uczniowie klas 5 T oraz 1 TT pod opieką pani Agnieszki Wąż oraz pana Grzegorza Bazana uczestniczyli w prelekcji oraz warsztatach poświęconych działalności Wojciecha Korfantego. Zajęcia prowadzone przez pana Grzegorza Kamińskiego prowadzone były w Parafii Św Jacka w Bytomiu. Mogliśmy pogłębić naszą wiedzę z historii oraz zapoznać się w ciekawymi źródłami historycznymi.