Tydzień poligloty w mechaniku/samochodówce

Tydzień poligloty, środa – 6ta lekcja
Uczestniczą klasy: 3TS1, 2TS, 2TT, 1TS