TECHNIK MECHANIK

ScreenHunter 13

ScreenHunter 14

Technik mechanik  311504

Prezentacja zawodu na YouTube:

https://youtu.be/RSj_PYV9MM0

Kwalifikacje

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających – po klasie 3

MEC.09.Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – po II semestrze klasy 5

Technik mechanik to wyjątkowo atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy. Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Technicy mechanicy są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn,

technik mechanik

Współczesny technik mechanik powinien:

·         znać nowoczesne metody wytwarzania z zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie,

·         posiadać umiejętność obsługi linii produkcyjnych i montażowych,

·         znać narzędzia kontroli jakości,

·         umieć wykorzystać nowoczesne urządzenia pomiarowe i diagnostyczne,

·         umieć projektować proste elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych,

·         mieć wiedzę na temat technologicznego przygotowania produkcji,

·         posiadać umiejętność instalacji i obsługi współczesnych urządzeń mechanicznych.

Najczęściej zatrudniani są na stanowiskach związanych z:

·         obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych,

·         montażem maszyn,

·         kontrolą techniczną,

·         organizacją i nadzorowaniem prac,

·         konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn,

·         organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

technik mechanik_1

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!
Patron ZSME
Lista Pracodawców
Partnerzy ZSME | Lista Pracodawców

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych | 41-9O2 Bytom | pl. Jana III Sobieskiego 1
Dyrektor: dr Ireneusz Szpara
Wicedyrektor: mgr Grabowska Katarzyna
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Aldona Hanke
Zastępca kierownika szkolenia praktycznego: mgr Arkadiusz Krawczyk
32 281 97 63
zsme@zsmebytom.pl

Social Media

Skip to content