Szkoła dla Rodziców PPP

Serdecznie zapraszamy Rodziców na najbliższe spotkanie „Szkoły dla Rodziców”, które odbędzie się 14 grudnia 2022 o godzinie 16.00 na platformie Microsoft Teams.

Temat spotkania:

„ Moje dziecko ma 18 lat – dylematy i trudności osób wkraczających w dorosłe życie

Spotkanie poprowadzą psycholodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu Agata Susek-Kaczyńska, Dorota Fogel.

Link do spotkania jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce aktualności), facebooku poradnianym oraz poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzk0NjcwY2ItNzU3OC00NDZkLTg2ZTgtZGUzNjczYzhmZjk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Udział w spotkaniu „Szkoły dla Rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

Wojciech Żywczok – dyrektor

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

41-902 Bytom, plac Klasztorny 2

tel. 32 2817413, 32 2819405/06

www.ppp.bytom.pl

porady@ppp.bytom.pl

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych | 41-902 Bytom | pl. Jana III Sobieskiego 1
32 281 97 63
32 281 34 40
32 281 64 25 (fax)
zsme@zsmebytom.pl

Social Media

Skip to content