Szafki uczniowskie w ZSME

Zapraszamy do pokoju 207 po odbiór kluczy do szafek uczniowskich – do przeczytania regulamin:
https://zsmebytom.pl/wp-content/uploads/2023/03/regulamin-korzystania-z-szafek-ZSME.pdf