Święto niepodległości – zawody strzeleckie

Zapraszamy do uczestnictwa! Zawody tylko dla uczniów ZSME…

https://www.facebook.com/photo/?fbid=553853666746707&set=a.490232943108780

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH „ Z okazji Narodowego Święta Niepodległości”

1. Cel zawodów:- wyłonienie najlepszych zawodników ze szkoły w strzelectwie sportowym,-popularyzacja strzelectwa sportowego,-integracja młodzieży szkolnej;

2. Organizator:Klub Strzelecki LOK „GWAREKSzkolne Koło Strzeleckie „Magnum”Zespół Szkół Mechaniczno -Elektronicznych ZSME Bytom

3. Termin:9.11.2022 (środa) 16.30

4. Konkurencja:karabin pneumatyczny, tarcza sportowa, odległość 10 m.

5. Klasyfikacja:indywidualna ,

6. Uczestnictwo:uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno -Elektronicznych w Bytomiu.

7. Broń i amunicja:broń i śrut zabezpiecza wyłącznie organizator.

8. Warunki strzelania:karabin pneumatyczny: przyrządy celownicze zamknięte, postawa strzelecka stojąca odległość 10 m.,ilość strzałów: 13 w tym 10 ocenianych; ze wszystkich śladów na tarczy sumowane są punkty 10 najlepszych czas strzelania – 10min, w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o miejscu w klasyfikacji decyduje ilość „10”, „9” itd.

9. Klasyfikacja końcowa:O miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje suma punktów

10. Bezpieczeństwo:zawodnicy zostaną przed zawodami zapoznani z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi na strzelnicy sportowej,zawodnicy muszą się bezwzględnie podporządkować kierownikowi strzelania.

11. Nagrody:Indywidualne: za zajęcie I –III miejsca dyplomy i medale.

12. Postanowienia końcowe:zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 8.11.2022 r. do 12.00 zgłoszenia do zawodów przyjmuje sekretariat szkolny lub można przesyłać na e–mail: nimoka@onet.eu lub nr 501-800-146 (imię, nazwisko, klasa) uczestników i opiekunów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu , postanowienia organizatora , a także sędziów konkurencji, na zawody zawodnicy zabierają legitymację szkolną do wglądu dla sędziego,w przypadku naruszenia powyższych postanowień, organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika. wszystkie protesty zostaną rozpatrzone podczas trwania zawodów.

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych | 41-902 Bytom | pl. Jana III Sobieskiego 1
32 281 97 63
32 281 34 40
32 281 64 25 (fax)
zsme@zsmebytom.pl

Social Media

Skip to content