Rekolekcje wielkopostne w mechaniku/samochodówce

Przypominamy: 27, 28, 29 marca to rekolekcje wielkopostne, które odbywają się w kościele św. Jacka od godziny 12stej.
W te dni w szkole są lekcje zgodnie z planem: od 7.10 do 11.25 (zerówka i cztery pierwsze). W BOE/CKP tak samo – zajęcia kończą się o 11.25.
O godzinie 11.45 wychowawcy spotykają się ze swoimi klasami (uczniami uczestniczącymi w rekolekcjach) przed szkołą, przechodzą ze swoimi grupami do kościoła św. Jacka. Po rekolekcjach uczniowie nie wracają na lekcje.