Wojtek Wróbel 2TT Technikum nr 3 stypendystą Fundacji Inter Cars

https://www.fundacja.intercars.eu/akcelerator/
 
 
 

Kontakt

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych | 41-902 Bytom | pl. Jana III Sobieskiego 1
32 281 97 63
32 281 34 40
32 281 64 25 (fax)
zsme@zsmebytom.pl

Social Media

Skip to content