Odbiór świadectw maturalnych

Odbiór świadectw maturalnych 7 lipca od godziny 11.00 – zapraszamy!

Termin składania podań na egzamin poprawkowy maturalny od 7 do 14 lipca.