Listy zakwalifikowani niezakwalifikowani w Technikum nr 3

Listy zakwalifikowani i niezakwalifikowani w Technikum nr 3:

https://zsmebytom.pl/wp-content/uploads/2023/07/zakwalifikowaniniezakwalifikowani-Tnr3.pdf

https://zsmebytom.pl/wp-content/uploads/2023/07/niezakwalifikowani-Tnr3.pdf