Listy zakwalifikowani niezakwalifikowani w Branżowej Szkole Ist nr 3

Listy zakwalifikowani i niezakwalifikowani w BSIst nr 3:

https://zsmebytom.pl/wp-content/uploads/2023/07/zakwalifikowaniniezakwalifowani-BS1snr3.pdf

https://zsmebytom.pl/wp-content/uploads/2023/07/niezakwalifikowani-BS1snr3.pdf