Skip to content

Zebrania z rodzicami – pozostałe klasy

We wtorek 20 maja 2014 r. o godz. 17:00 odbędą się w ZSME zebrania z rodzicami uczniów informujące o przewidywanych ocenach rocznych w pozostałych klasach (poza klasami trzecimi ZSZ).
Zamieszczamy przydział sal na spotkania.
Konsultacje rodziców z nauczycielami uczącymi w godzinach 18:00 – 19:00 w pokoju nauczycielskim (p. 306).

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content