Skip to content

Zajęcia praktyczne dotyczące młodocianych pracowników – umowa z Cechem

W okresie od soboty 24 października do niedzieli 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Oznacza to, że od poniedziałku nasi uczniowie: mający podpisaną umowę z Cechem młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego będą korzystali z 2-tygodniowego zawieszenia w realizacji programu praktycznej nauki zawodu.

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content