Skip to content

Zabrania z Rodzicami w mechaniku/samochodówce

Zapraszamy na zebranie wychowawców klas z rodzicami – w trosce o bezpieczeństwo spotykamy się na Teams 1 czerwca o godzinie 17.00.

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content