Skip to content

Wyniki egzaminu maturalnego

Osoby, które nie odebrały wyników egzaminu maturalnego oraz świadectw dojrzałości mogą je odbierać w sekretariacie szkoły.

Po odbiór wyników należy zgłaszać się z dowodem tożsamości.

Osoba uprawniona do egzaminu maturalnego poprawkowego w sierpniu zobowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie (załącznik 18), o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu do dnia 5 lipca w sekretariacie szkoły. Druk oświadczenia (załącznik 18) będzie dostępny w sekretariacie szkoły.

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content