Skip to content

Wyniki egzaminu maturalnego

5 lipca br. o godzinie 08:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Dane do logowania przekazuje dyrektor szkoły.


 Egzaminy pisemne w terminie poprawkowym  (23 sierpnia br., wtorek, godz. 09:00) zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br. W załączeniu formularz Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).


Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ  OPŁACIE.

Egzaminy w terminie poprawkowym – poniższy plik należy pobrać, wypisać i złożyć w sekretariacie szkoły do 12 lipca.

EM_2022_Zalacznik_7

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content