Skip to content

Wręczenie świadectw maturalnych 2013

Wręczenie świadectw maturalnych odbędzie się 28 czerwca od godziny 14.00wg harmonogramu poniżej:

1. Klasa 4t2- mgr Izabela Chleborz –  sala 313, godz. 14.00

2. Klasa 4ts – mgr Mirosława Jendryka – sala 313, godz. 14.15

3. Klasa 4t1- mgr Sylwia Wysypoł – sala 413, godz. 14.30

4. Klasa 4te1 – mgr inż. Jacek Węgrzyniak – sala 211, godz. 14.45

5. Klasa 4te2 – mgr inż. Przemysław Tarasiński – sala 212, godz. 15.00

6. Klasa 4tt – mgr Agnieszka Karch – sala 421, godz. 15.15

Maturzyści zobowiązani są do posiadania dowodu osobistego w trakcie obioru świadectw.

Absolwent potwierdza odbiór świadectwa na liście z OKE: wpisuje serię i nr dowodu osobistego, datę odebrania świadectwa oraz składa czytelny podpis.

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content