Skip to content

Uwaga – obowiązkowe badania lekarskie!

 

Wykonanie poniższych badań lekarskich dotyczy wyłącznie klas pierwszych.

 

Informujemy, że badania lekarskie uczniów kształcących się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdami silnikowymi, przeprowadzane będą na podstawie skierowań wystawionych przez placówkę dydaktyczną.

W/w badania będą wykonywane wyłącznie w placówce:

Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROMED” Mariola Wiatr

PMP 41-902 Bytom ul. Żeromskiego 18

Zgodnie z zapisami umowy, badania będą przeprowadzane wyłącznie od 21.08. do 29.08.2019 r.

Badania dotyczą tych naszych klas, w których uczniowie przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

W Technikum nr 3 są to zawody: technik pojazdów samochodowych – kategoria B; technik transportu drogowego: kat.B.

W Szkole Branżowej I St. nr3 są to zawody: mechanik pojazdów samochodowych – kat. B; kierowca-mechanik kat.B.

Prosimy o pilny odbiór skierowań i wykonanie badań w powyższym terminie.

Kategorie C i C+E oraz kwalifikacja wstępna w części powyższych zawodów – badania i ich warunki ustalone będą się w późniejszym terminie.

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content