Skip to content

United Nations Environment Programme

Zachęcamy uczniów do wypełnienia ankiety:
W związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska proszę o umożliwienie jak najszerszemu gronu uczniów udziału w ankiecie Europejskiego Biura UNEP (United Nations Environment Programme).

Ankieta, również w j. polskim, dotyczy edukacji o zrównoważonym rozwoju i będzie dostępna do listopada 2021 r.Adresatem jest młodzież w wieku od 13 do 18 lat, celem ankiety jest poznanie wiedzy młodych ludzi na temat różnorodności biologicznej, a także oczekiwań dotyczących odbudowy ekosystemów w ich kraju i regionie. Pozwoli to na dostosowanie sposobu pracy i uwzględnienie głosu młodego pokolenia w kształtowaniu polityki środowiskowej wpisującej się w strategię UNEP.

United Nations Environment Programme (UNEP) Europe Office (google.com)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflQS2HP4_1KDYwENdO5M3rsJA39_Y_0SuHsApXN9OVYahDZg/viewform

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content