Skip to content

Termin ogłoszenia wyników sesja maj-lipiec 2015 nowy egzamin zawodowy

Na podstawie §139 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DZ.U. Nr 83, poz.562, z późn. zm.) ogłaszam termin przekazania wyników egzaminu zawodowego po sesji maj-lipiec 2015 r. na dzień 28 sierpnia 2015 r.

Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Jaworznie

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content