Skip to content

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Opis zawodu:

 • Określa warunki lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej;
 • Planuje pracę związaną z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;
 • Dobiera urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • Organizuje i nadzoruje prace związane z montażem urządzeń stosowanych w systemach energii odnawialnej;
 • Posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
 • Wykonuje montaż urządzeń tj. kolektory słoneczne, solary, pompy ciepła, kotły opalane  biomasą, wentylatory, sprężarki;
 • Kontroluje działania urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;
 • Przestrzega zasad racjonalnej gospodarki energią;
 • Stosuje techniki komputerowe do realizacji zadań zawodowych związanych z energetyką odnawialną;
 • Bada wpływ obiektów energetycznych na środowisko.

Przykładowe miejsca pracy:

 • Firmy instalacyjne specjalizujące się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z:
 • energetyką wodną;
 • energetyką wiatrową;
 • energetyką geotermalną;
 • energetyką wodorową;
 • energią słoneczną;
 • budownictwem energooszczędnym;
 • technologią wodorową;
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska.

WSTECZ

  Skip to content