Skip to content

technik teleinformatyk

Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Kierunek jest połączeniem elektroniki oraz informatyki a jego absolwent zostanie ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych.
systemy

W wyniku kształcenia w zawodzie teleinformatyk uczeń będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

montowanie komputerów, instalowanie systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego i narzędziowego, diagnozowanie stanu technicznego komputerów oraz dokonywanie ich przeglądów, napraw i modernizacji, projektowanie sieci komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, budowanie i uruchamianie sieci komputerowych, zabezpieczanie sieci, montowanie łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń sieci teleinformatycznej, obsługa, eksploatacja i konserwacja urządzeń sieciowych, sprawdzanie stanu technicznego łączy transmisyjnych i urządzeń sieciowych, obsługa, diagnozowanie i naprawa telefonów komórkowych, sporządzanie ofert cenowych urządzeń i usług teleinformatycznych, obliczanie kosztów eksploatacji komputerów i sieci, prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej sprzedaży usług sieciowych.

Technik teleinformatyk może być zatrudniony:

 • w przedsiębiorstwach korzystających informacji w formie elektronicznej,
 • w firmach montujących i sprzedających komputery,
 • w organach administracji publicznej, przedsiębiorstwach eksploatujących systemy
  teleinformatyczne,

 • w firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych,
 • w różnych jednostkach na stanowisku administratora sieci komputerowych,
 • w firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe,
 • w firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne.

  Skip to content