Skip to content

technik awionik

Kierunek jest objęty oficjalnym patronatem Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo – Wschodniej, którego podstawowym zadaniem jest koordynacja współdziałania z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w zakresie kształcenia kadry dla sektora lotnictwa cywilnego.

      awio

Absolwent kierunku Awionika to technik obsługujący elektronikę na pokładach statków powietrznych. Zawód jest bardzo poszukiwany na świecie ze względu na małą ilość szkół kształcących w zawodzie. Proces uzyskiwania kwalifikacji zawodowych obejmuje:

  • podstawy wiedzy lotniczej,
  • budowę i obsługę techniczną statków powietrznych,
  • budowę, zasady działania i obsługę techniczną awioniki,
  • środowisko pracy i przepisy lotnicze.

Technik awionik wykonuje prace pomiarowe, instalacyjno – montażowe, konserwacyjne, naprawcze i renowacyjne samolotowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się dokumentacją techniczną i instrukcjami przeglądowymi, a także narzędziami monterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz elektryczną i elektroniczną aparaturą kontrolno – pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń awioniki pokładowej.
Kształcenie w zawodzie technik awionik odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w wymaganiach lotniczych.

Dzięki patronatowi Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo – Wschodniej istnieje możliwość dalszego kształcenia w uczelniach wyższych na kierunku Awionika po wszystkich kierunkach nauki w naszym Technikum.

    Skip to content