Skip to content

Szkoła dla Rodziców PPP

Serdecznie zapraszamy Rodziców na najbliższe spotkanie „Szkoły dla Rodziców”, które odbędzie się 6 kwietnia 2022 o godzinie 16.00 na platformie Microsoft Teams.
Temat spotkania:
„Jak zmotywować dziecko do nauki”
Spotkanie poprowadzą specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu Katarzyna Czwiertnia i Jolanta Szurgacz.
Link do spotkania jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce aktualności), facebooku poradnianym oraz poniżej:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE5YmFmOWMtZDRjMi00ODE2LWExYjctNTZlN2IzNjhjNDg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Udział w spotkaniu „Szkoły dla Rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

Wojciech Żywczok – dyrektor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
41-902 Bytom, plac Klasztorny 2
tel. 32 2817413, 32 2819405/06
www.ppp.bytom.pl
porady@ppp.bytom.pl

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content