Skip to content

„Szkoła dla rodziców” 24 III Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Serdecznie zapraszamy na spotkania szkoleniowe dla rodziców organizowane w ramach poradnianej inicjatywy jaką jest „Szkoła dla rodziców”.

W ramach spotkania proponujemy prelekcję – wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Każde ze spotkań to szansa na wzbogacenie swoich umiejętności wychowawczych jak również wzajemnej wymiany doświadczeń, wzmocnienie swojej skuteczności rodzicielskiej oraz konstruktywną rozmowę o trudnościach współczesnej młodzieży.

Spotkania będą odbywać się z pomocą platformy Microsoft Teams, a prowadzić je będą pracownicy poradni.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 24 marca  2021 roku o godzinie 16.00 „Nastolatek w świecie współczesnych technologii – smartfon i tablet” poprowadzą je psycholodzy Poradni Agata Susek-Kaczyńska oraz Agnieszka Petka.

Link do spotkania w dniu 24 marca poniżej (dostępny także na stronie ppp.bytom.pl w zakładce aktualności):

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE1ZDEwZDUtNWUwMy00ZDNhLTljMDMtM2U5MmUyZDNhMzZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d>

 

Udział w spotkaniach „Szkoła dla rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia; nie ma konieczności uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, może uczestniczyć jedynie w jednym, wybranym przez siebie.

Szczegóły dotyczące spotkań dostępne na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl oraz facebooku poradnianym.

Zapraszamy

Wojciech Żywczok – dyrektor

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content