Skip to content

Święto Konstytucji 3 Maja

Podziękowania dla uczniów: Bartka Sosny, Adama Grzelki i Oskara Konowoła za uczestnictwo w dniu 3 maja w miejskich uroczystościach, upamiętniających ustanowienie Konstytucji 3 maja 1791 roku i wybuch III powstania polskiego w 1921. Te dwa wydarzenia o różnym kontekście historycznym, zmieniły losy naszej Ojczyzny, a bohaterom tamtych czasów należy się pamięć i szacunek.
Wyrazy uznania dla uczniów i nauczycieli, którzy świętowali datę 3 Maja udziałem w okolicznościowych biegach i innych imprezach sportowych.

Grzegorz Bazan

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content