Skip to content

Świadectwa maturalne

Wyciąg z komunikatu Dyrektora CKE z 3 lipca 2014 r. :

egzaminy w maju:

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 30 czerwca 2015 r. (data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu: 30 czerwca 2015 r.).

termin poprawkowy w sierpniu:

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 11 września 2015 r. (data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 11 września 2015 r.).

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content