Skip to content

Świadectwa dojrzałości.

Uprzejmie informujemy, iż świadectwa dojrzałości i wyniki egzaminu maturalnego zdawanego w sesji poprawkowej będą przekazane zdającym  w dniu 13 września 2013 roku od godz.12 w sekretariacie ZSME przy pl. Sobieskiego 1.

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content