Skip to content

Spotkanie dla rodziców PPP

Serdecznie zapraszamy rodziców na najbliższe spotkanie „Szkoły Dla Rodziców”. Odbędzie się ono w najbliższy czwartek 27 maja 2021 o godzinie 16.00 na platformie Microsoft Teams.

Temat spotkania to:

„Zamartwianie się czy zaburzenia lękowe – kiedy warto skonsultować się ze specjalistą ?”

Spotkanie poprowadzą psycholodzy Poradni Agnieszka Petka i Dorota Fogel.

Link do spotkania jest dostępny na stronie internetowej www.ppp.bytom.pl(w zakładce aktualności), facebooku poradnianym oraz poniżej:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDRlYTZhYjYtY2Y4Ni00ODIxLWFiNGYtNzUyM2RjYmViMTll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d>

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Udział w spotkaniu „Szkoły dla Rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

    Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

    Skip to content