Skip to content

Rada Rodziców

 

Spotkania Rady Rodziców ZSME odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ZSME pół godziny przed zebraniem z rodzicami w gabinecie dyrektora.

Kalendarz roku szkolnego ZSME

Zapraszamy!

 

Rada Rodziców to wszyscy rodzice naszych uczniów. Bardzo nam zależy na Państwa opiniach i udziale w życiu szkoły.

Bardzo prosimy o przekazywanie wszelkich uwag, wniosków, sugestii odnośnie funkcjonowania naszej szkoły. Najprościej przedyskutować  je w czasie spotkań rodziców z wychowawcą klasy, który przekaże uwagi na konferencjach Rady Pedagogicznej. o wszelkie spostrzeżenia prosimy także w czasie spotkań wszystkich rodziców z kadrą zarządzającą szkołą.

Oczywiście dyrektor szkoły – Ireneusz Szpara – serdecznie zaprasza także do kontaktów z nim bezpośrednio: sekretariat szkoły, na parterze.

Państwa uwagi pozwolą nam lepiej pracować i efektywniej uczyć Państwa dzieci.

Zapraszamy!

 

Regulamin Rady Rodziców ZSME Bytom

Plan pracy Rady Rodziców

 

Preliminarz i rozliczenia składek rodziców – zapraszamy do wglądu w gabinecie dyrektora szkoły.

 

    Skip to content